Këshilla të arta për silikon

Disa këshilla të arta për lidhjet më të forta me silikon.

 

Preni në një kënd
Hapni majën me veglën e shumëfishtë për silikon ashtu që silikoni të mund të shtyhet papenguar nga fisheku. Nëse nuk jeni duke mbyllur lidhje të zgjeruar, majën preni drejt. Nëse ngjitni me silikon element në kuzhinë apo banjo, majën në një kënd prej 20 ° me një hapje prej 6-7 mm ashtu që të mund të mbushni secilën lidhje si duhet. Nëse preni majën në kënd më të madh, silikoni ka tendencë të përdridhet lart.

 

Jo poroz
Lidhjet konkave (poroze) negative mund të përdorën, për shembull, për dysheme me pllaka. Të gjitha lidhjet horizontale bëni nën kënd 45°, të rrafshëta dhe në presion, ashtu që gati nuk ka vend as për ujë. Mundësisht mos përfundoni me mbushje poroze. Elasticiteti dhe forca pjesërisht varen nga sasia e flluskave në silikon. Ato zvogëlohen nëse flluskat janë boshe. Për më tepër, në çarje boshe mund të vjen deri të shtresimi i papastërtisë.