Mirëmbajtja dhe përdorimi i produkteve Bison nën temperatura të ulëta

Baba dimri!

Nëse Baba dimri viziton vendin përsëri, gjithashtu ka pasoja për mirëmbajtjen dhe përdorimin e produkteve Bison! Për shkak të temperaturave të ulëta, ngjitësit dhe silikonet mund të ngrihen. Për të ruajtur cilësinë e mirë të produkteve tuaja, ne do të ju japim disa këshilla!

Nëse dëshironi të dini për temperaturat në të cilat përdorën produktet tuaja, ju mund t’i gjeni në faqen e produktit. spletni strani pod predstavitvijo posameznega izdelka.

Mirëmbajtja dhe përdorimi i produkteve Bison:

  • Të gjithë ngjitësit me bazë uji (ngjitësi për dru, ngjitësi për dru Topspeed, ngjitësi për dru Extra, ngjitësi për parket laminat, ngjitësi për parket, ngjitësi për shkumë polistireni, silikon montimi Super, silikon montimi Direct Grip, ngjitës për dysheme dhe të gjitha ngjitësit akrilik) duhet të ruhen në temperaturë më të lartë se 5 °C. Nëse ngjitësi ngrihet, atëherë bëhet i papërdorshëm.
  • Karakteristikat specifike të produktit, mund t’i gjeni në faqen e produkteve Bison. Ngjitësit e poliuretanit duhet ruajtur në temperaturë më të lartë se 5 °C për të ruajtur cilësinë e mirë. Nëse ngjitësi është ruajtur në kushte të ftohta, ju duhet të lejoni që ngjitësi të arrijë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Bison kit® dhe Bison tix® mund të ruhen në temperaturë më të lartë se 5 °C. Nëse ngrihet, ju duhet të lejoni që ngjitësi të arrijë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Ngjitësit PVC duhet ruajtur në temperaturë më të lartë se 5 °C . Nëse ngjitësi ngrihet, ju duhet të lejoni që ngjitësi të arrijë temperaturën e dhomës gradualisht dhe pastaj e tundni mirë. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Ngjitësit Poly Max® Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm për të ruajtur cilësinë. Nëse ngjitësi është ruajtur në temperaturë më të ultë, ju duhet të lejoni që ngjitësi të arrijë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Ngjitësit akrilik mund të ngrihen dhe duhet ruajtur në temperaturë më të lartë se 5 °C. ju duhet të lejoni që të arrijë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Ngjitësit e silikoniit duhet ruajtur në temperaturë më të lartë se 5 °C. Nëse silikoni është ruajtur në temperaturë më të ulët, ju duhet të lejoni që të arrijë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Ju duhet për të ruani të gjithë ngjitësit në kanaçe aerosol sprej në temperaturë më të lartë se 5 °C. Nëse ngjitësi i tillë është ruajtur në temperaturë më të ultë, ju duhet të lejoni që të arrijë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm.
  • Produktet me bazë tretësi (Bison Kit®, Bison Tix®, Bison Kit® transparent dhe silikon montimi Original) duhet ruajtur në temperaturë më të lartë se 5 °C. Nëse janë më të ftohtë, para përdorimit ata duhet të arrijnë temperaturën e dhomës. Mos e ngrohni artificialisht sepse mund të behët i papërdorshëm. Kontrolloni me kujdes për të qenë të sigurt nëse produkti juaj përmban salikon për montim me bazë tretësi.