Pyetjet më të shpeshta në lidhje me Montagekit

Çfarë është Montagekit?
Montagekit është një ngjitës universal dhe elastik për fiksimin e materialeve për mure, dysheme dhe tavane. Ngjitësi është gjithashtu një mbushës dhe kështu largon parregullsi në materiale dhe ngjitë fortë lidhjet që nuk përshtaten saktë. Ngjitësi mbështet materialin që është ngjitur dhe thith mbetjet e materialit në mënyrë që ata mos të ndahen.

 

Çfarë është dallimi në mes Montagekit super ngjitësit të fortë dhe Montagekit ngjitësit për forcim ekstrem?
Forca Montagekit Super dhe Montagekit Extreme Grip janë të përbërë nga elemente të ndryshme themelore. Si rezultat, të dy ngjitëse kanë karakteristika të ndryshme dhe janë të përshtatshme për aplikime të ndryshme. Kështu Montagekit Super Forca është jashtëzakonisht i përshtatshëm, për shembull, për fiksimin bordet skaj dhe kornizë druri, ndërsa Grip Montagekit Extreme është veçanërisht i përshtatshëm për të grumbulluar materialet dekorative dhe izoluese.

 

Si të ngjitën materiale nën presion?
Gjatë ngjitjes së listelave të murit për mur, mundet për shembull të ndodhë që muri ose listela nuk janë plotësisht të rrafshët. Listela është nën presion të lehtë. Me ngjitësin Montagekit super të fortë përkundër kësaj ju mund të ngjitni listelen duke përdorë “metodën e ngjitjes së fortë”. Aplikoni Montagekit ngjitës super të fortë në listelë dhe shtypni atë fortë për muri. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por, pas kësaj, hiqni listelën nga muri dhe lejoni që ngjitës të terët për 5 minuta. Pastaj, përsëri shtypni fortë listelën për muri, dhe mund të jeni të sigurt se do të mbetet e ngjitur.

 

Cilat materiale mund të ngjitën Montagekit?

Praktikisht të gjitha materialet mund të ngjitën me një nga Montagekit.

Ngjitësi Montagekit super i fortë shpesh përdorët për nghitje të drurit në guri ose beton.

Ngjitësi Montagekit për forcim ekstrem është posaçërisht për ngjitje horizontale ku nevojitet forca e lartë fillestare. Megjithatë, një nga sipërfaqet që ngjitet duhet të jetë mjaft poroze (absorbuese). Ngjitësi Montagekit për forcim ekstrem është i përshtatshëm edhe për ngjitje në nënshtresa shumë absorbuese.

Montagekit transparent: ideal për të ngjitur elemente dekorative në mure dhe tavane.

 

A mundet shkuma e polistirenit të ngjitet me Montagekit?
Po. Megjithatë, përdorni gjithsesi Montagekit për forcim ekstrem.  Ky ngjitës është jashtëzakonisht i përshtatshëm për ngjitje të shkumës së polistirenit direkt në nënshtresa poroze të tilla si dru të patrajtuar, beton ose guri.

 

Si funksionon “metoda e ngjitjes së fortë”?
Vendosni ngjitës në materialin që e ngjitni dhe shtypni materialin ndaj nënshtresës. Mund të tingëllojë e çuditshme, por pastaj hiqni materialin nga nënshtresa. Rezultat i kësaj është që ka tani ngjitës në të dyjat, në materialit dhe nënshtresë. Lëreni ngjitës të thahet për 5 minuta dhe më pas edhe një herë shtypni materialin në mënyrë të vendosur kundër nënshtresës. Kjo metodë garanton forcë të lartë ngjitëse fillestare. Kjo është e rëndësishme në qoftë se, për shembull, nuk mund të shtrëngoni atë ose kur ngjitni materialet nën presion të lehtë.

Vërejtje: Metoda e ngjitjes së fortë mund të aplikohet vetëm me ngjitësin Montagekit super të fortë.

 

Sa është afati i përdorimit i Montagekit?
Të gjithë ngjitësit kanë përdorim të kufizuar. Afati optimal i përdorimt arrihet duke e ruajtur ngjitësin në hapësirë të ftohtë, të thatë dhe të mbyllur. Ngjitësi Montagekit super i fortë, për forcim ekstrem dhe transparent kanë afat përdorimi prej të paktën 24 muaj. Nëse paketimi është hapur atëherë afati i përdorimit është më i shkurtër: pasi që paketimi hapet, kurrë nuk mund të mbyllet hermetikisht.

 

Si të përdorët Montagekit?
Kjo varet nga lloji i Montagekit. Së pari, ju keni nevojë për një revole silikoni në mënyrë që të jeni në gjendje të përdorni silikon nga fisheku. Përpos për Montagekit, ju gjithashtu mund të përdorni këtë revole silikon për produkte të tjera të tilla si komplete silikoni dhe akrilike. Në përgjithësi, ngjitësi duhet të aplikohet në pika apo shirita në një nga materialet që do të ngjitën së bashku. Më pas, të dy materialet sjellën në kontakt me njëri-tjetrin dhe sipas nevojës shtypën së bashku. Me ngjitësin Montagekit super i fortë, mund të përdorët edhe metoda e ngjitjes së fortë.


Cilat janë përparësitë e Montagekit?

Montagekit është një ngjitës që mbushë vrimat. Nëse, për shembull, listela nuk përshtatet ndaj murit atëherë ky ngjitës mund të përdoret për ta ngjitur fortë në vend: ky ngjitës mbush të gjitha vendet jo të rrafshëta. Një tjetër përparësi e madhe është se nuk nevojiten më gozhda për forcim t; listelave të murit. Nuk ka nevojë më për gozhda të shëmtuara në listela, dhe as ngulitjen e tyre në mur të fortë.

 

A është Montagekit i papërshkueshëm nga uji?
Të gjitha Montagekit-et kanë një nivel të caktuar të papërshkueshmërisë ndaj ujit.

Montagekit Extreme Grip dhe Montagekit transparent janë të papërshkueshëm nga uji me kusht që nuk i ekspozohen kontaktit me ujë për periudha të zgjatura kohore.

Montagekit Super Force është i përshtatshëm për ekspozim ndaj ujit për periudha të zgjatura. Është e rëndësishme që lagështia mos të depërtojë në materialin e ngjitur poroz të tillë si druri. Kjo lagështi mund të zhvesh shtresën e ngjitësit prej materialit. Nuk keni nevojë të keni frikë nga kjo, nëse ju ngjitni dru të shtypur të ngjyrosur pasi që ai është i mbrojtur nga lagështia.

 

Pse ka 3 Montagekit-e të ndryshme?
Ka shumë lloje të ndryshme të materialeve dhe kërkesa të ndryshme të përcaktuara për një lidhje. Për çdo aplikim dhe çdo material, ju duhet të kontrolloni se cili Montagekit ka karakteristikat më të përshtatshmet. Kështu, për ngjitjen elementit nga shkuma e polistrirenit dekorativ, Montagekit transparent është më i përshtatshëm.

 

A mund të përdorët Montagekit për të ngjitur diçka në tavan?
Po. Para se të filloni, duhet të hiqni ndonjë shtresë të shkoqitur të llaçit, ngjyrës ose gëlqeres.

Në varësi të asaj së çka doni të ngjitni në tavan dhe sa poroz është tavani, mund të zgjidhni të përdorni Montagekit për forcim ekstrem dhe Montagekit transparent (ngjitje direkte) ose Montagekit super forcë (metoda e ngjitjes së fortë). Nëse përdorni Montagekit-e tjera ose materiale të rënda, atëherë duhet të mbështesni lidhjen derisa të terët ngjitësi.

 

Sa Montagekit me duhet?
Sasia e ngjitësit të kërkuar varet në masë të madhe nga lloji i punës dhe lloji i Montagekit. Në përgjithësi, për ngjitje të pllakave më të mëdha duhet më pak ngjitës se, për shembull, për korniza druri ose listela. Përveç kësaj, sasia e ngjitësit varët nga hapësira mes materialit dhe nënshtresës të cilën duhet mbushur.

Udhëzues: për dërrasa, 2-2.5 m2 për fishek dhe për kornizën e drurit dhe veshje me listela, 1.5-2 m2 për fishek. Montagekit Super Force,  Montagekit Super Extreme dhe Montagekit transparent janë gjithashtu në dispozicion në tuba për punë më të vogla dhe në kova për punë më të mëdha.

 

A mund të përdorët jashtë Montagekit?
Po. Megjithatë duhet të kini parasysh se materiali dhe nënshtresa para ngjitjes duhet të janë plotësisht të pastër dhe të thatë.

 

Si mund të ruhet më së miri paketimi i hapur?
Është e rëndësishme të mbyllët fisheku sa më mirë. Pas përdorimit, hiqni majën nga fisheku, vendosni një copë plastike apo letër alumini mbi fishek dhe pastaj vidhosni majën. Maja ka gjithashtu një kapak. Foljen mund të qitni mes majës dhe kapakut. Për më tepër, është e rëndësishme të ruhet ngjitësi në një vend të freskët dhe të thatë.

 

Cili Montagekit të përdorët për ngjitjen e elementeve dekorative?
Për ngjitje të elementeve dekorative të tilla si skaje dekorative ose ornamente nga gipsi, për shembull, ose nga shkumë poliuretani, më së miri përdorni ngjitës Bison Montagekit transparent. Ky ngjitës universal pas terjes bëhet transparent. Kështu ofron montim të padukshëm.