Shirit për ngjitje të dyfishtë

Category:

Shirit për ngjitje të dyfishtë

Rol 1,5 mx 19 mm

Shirit shkumë ngjitëse rezistent në lagështi, me dy anë, vetë-ngjitës për sipërfaqe të lëmuar dhe të rrafshëtpër ambiente të mbyllura.

 
Fusha e zbatimit
Për fiksimin e shpejtë, të pastër dhe të lehtë e objekteve të shumta të lemuara dhe me sipërfaqe të rrafshtë (pllaka qeramike, qelqi, metali, Formica®) në ambiente të mbyllura: pasqyra, enë sapuni, grepa të varjes, pllaka për emra, mbajtës plastik, postera, etj) Ideal për përdorim në dhoma sanitare.

Karakteristikat

• Rezistent në lagështi
• Kapacitet të lartë ngjitës: 350 g / cm 2 shirit
• Shpejt
• Bardhë

Përdorimi

Përgatitja

Kushtet e punës: Aplikoni në sipërfaqe me përafërsisht. të njëjtën temperaturë si shirit dhe rrethinat. Për veprim optimal, aplikoni shirit në temperatura midis përafërsisht. 15ºC – 25ºC, dhe në nivel relativ të lagështisë prej 40% – 70%.
 
Aplikimi

Udhëzimet për përdorim: Së pari i shënoni qoshet e objektit në sipërfaqe, pasi objektet e ngjitura vështirë se mund të zhvendosen pa dëmtuar shiritat ngjitës. Aplikoni shirit të mjaftueshëm në fund të objektit që e ngjitni (2 cm/350 g). Hiqni foljen mbrojtëse, vëni objektin në vend dhe shtypni fortë.
Njollat/mbetjet: Mbetjet e shiritit largoni me shpirit të bardhë.
 
Koha e terjes
 
Për informacion të detajuar në lidhje me kohën e terjes, shih dokumentacionin teknik.