Poly Max® Polymer


Poly Max® Polymer

Fishek 465 g
Ngjitës universal për montime dhe mbyllje i bazuar në teknologji unike SM Polymer. Për ngjitje, fiksim dhe mbyllje për pothuajse të gjitha materialet (ndërtimore) në të gjitha sipërfaqet (si të  lëmuara, poroze dhe shtresa jo-poroze). Mund të përdoret brenda dhe jashtë. Ekstra i fortë.

 
Fusha e aplikimit
Ngjitje: p.sh. dru, shumë materiale sintetike, shumë metale, guri (natyror), betoni, qelqi, gipsi, Trespa, shpërpllaka, tapë, llaç, pllaka qeramike, ndër të tjera. Fiksim: p.sh. pasqyra, skajore, veshje me listela, parmakë dritaresh, pragje, panele fasade, dërrasa izolimi, stoli gipsi, dërrasa ndërtimi, skaje dekorative, korniza druri, skaje çatish, ndër të tjera. Mbyllje: p.sh. dërrasa skajore, korniza (plastike), kafaze shkallësh, parmakë dritaresh, pragje dhe dërrasa llaçi. Gjithashtu i përshtatshëm për mbylljen e çarjeve në mure dhe tavane.

Karakteristikat

• Forcë shumë e lartë finale e ngjitjes
• Për aplikim të brendshëm dhe të jashtëm
• Elastik përgjithmonë
• Ri-ngjyroset (para-test)
• Kapacitet i mirë i mbushjes
• Rezistent ndaj temperaturës prej -40°C deri +100°C
• Rezistent ndaj ujit, motit dhe UV
• 100% ngjitës (rezistente ndaj tkurrjes)
• Ngjitet për shtresa pakëz të njoma
• Pa tretës
• Ngjitje e shkëlqyer pa parashtresë
• Pa acid, pa erë
• Me pipezë ri-mbyllëse

Përdorimi

Përgatitja

Kushtet e punës: Të përdoret vetëm në temperatura midis + 5 ° C dhe + 40 ° C.
Veglat: Përdorimi i revoles me silikon për të trajtuar me fishek.

Aplikimi

Mbulimi: Ngjitje në pika: rreth 5-8 m² / kg. Ngjitje në linja: 8-15 m për 1 fishek (varësisht nga diametri i pipëzës së prerë).
Trajtimi i paketimit: ngjitje dhe fiksim: e preni pipëzën me një diametër prej të paktën 0,5 cm. Ngjitja: E preni pipëzën varësisht prej gjerësisë së preferuar.
Udhëzime për përdorim: ngjitja dhe fiksimi: Aplikoni ngjitës në linja ose pika (çdo 10-40 cm), plus gjithmonë në qoshe dhe përgjatë skajeve të materialit të bordit. Fikso materialin në vendin e duhur brenda 10 minutave dhe shtypni ose goditni lehtë me një çekiç gome. Nëse është e nevojshme, të sigurohen dhe përforcohen materialet e rënda për 24 orë. Forca maksimale përfundimtare pas 48 orësh, varësisht prej substratit dhe kushteve të punës.
Ngjitja: Aplikoni ngjitësin poshtë në pjesën e poshtme të nyjës dhe mjetit brenda 10 minutave me thikë të lagësht (ujë sapuni pa limon), shpërndarës të butë të ngjitësit ose me gisht. Nyjet vertikale i ktheni nga poshtë lartë. Sipërfaqja  teret pas rreth 15 minutave ndërsa teret tërësisht pas disa ditësh (varësisht prej trashësisë së shtresës).
Njollat/mbetjet: Përdorni spiritus të bardhë për të pastruar veglat dhe për të hequr njollat e freskëta. Ngjitësi i mbetur i terur mund të largohet vetëm mekanikisht.
Vërejtje: Koha e përmendur e tharjes bazohet ne ngjitjen e të paktën një materiali poroz dhe një shtrese ngjitësi me trashësi përafërsisht 1 mm. Kur ngjitjen dy materiale jo-poroz ose kur trashësia e shtresës së ngjitësit është më shumë se 1 mm, tharja do të jetë më e gjatë.

Koha e terjes

Për informacion të detajuar në lidhje me kohën e terjes, shih dokumentacionin teknik.