Montagekit® origjinal


Montagekit® origjinal

Tubë 125g

 
Ngjitës super i fortë, universal i ndërtimit, për mbushje të vrimaveme bazë gome. Për ngjitje të lehtë dhe në mënyrë solide të të gjitha llojeve të materialeve. Nuk ka nevojë më për gozhda dhe vida.

 
Fusha e aplikimit
Ideal për ngjitje ekstra të fortë e të gjitha llojeve të materiale të ndërtimit të tilla si druri, guri, metali dhe të shumta sintetike praktikisht për çdo sipërfaqe prej guri, betoni, druri, metali, sintetike, llaçi, pllakë gipsi, etj. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm . Gjithashtu i përshtatshëm për të formuar dy materiale jo-poroze dhe montimin e materialeve nën tension. I shkëlqyer për të montuar p.sh. kornizë druri, dërrasa anësore, pragje, parmakë dritaresh, dërrasa ndërtimi, veshje me dërrasa, listela, pjesë druri, ulluqet për kabllo, pllaka me emra, numrat e shtëpive, dërrasa panel muri, panele, pragjet, pllaka qeramike, grepa për varje, priza, kuti shpërndarëse.

Karakteristikat

• Super i fortë
• Elastik në mënyrë permanente
• Mbush vrima
• I përshtatshëm për sipërfaqe jo të rrafshtë
• Ngjitje të shpejtë
• Rezistent ndaj lagështisë dhe ngrohjes
• Nuk ka nevojë për vida dhe gozhda: shpejt dhe lehtë

Përdorimi

Përgatitja

Kushtet e punës: Mos e përdorni në temperatura nën + 5 ° C.

Aplikimi
Përdoret për: Dërrasa dhe panele për mbulimin e mureve: rreth 5-8 m² / kg varësisht prej peshës së materialit. Listela, skajet (llajsnet) e dërrasave dhe kornizat prej druri: rreth 4-6 m² / kg sipërfaqe të ngjitura.