Poly Max® High Tack Express


Poly Max® High Tack Express

Fishek 425 g

 
Ngjitës ndërtimi universal, me cilësi të lartë dhe mbyllës bazuar në teknologji unike SM Polymer me ngjitje shumë të lartë fillestare dhe super i shpejtë me forcë finale të forcimit. Për ngjitje, fiksim dhe mbyllje të pothuajse të gjithë materialeve të (ndërtimit) në pothuajse të gjitha sipërfaqet (të lëmuara, poroze dhe sipërfaqe jo-poroz). ngjitje shumë e lartë fillestare. Super i shpejtë. Elastik përgjithmonë.

 
Fusha e aplikimit
Ngjitje: p.sh. qelqi, guri, guri natyror, beton, llaçi, shumë materiale sintetike, dru, shpërpllaka, Trespa, hekur, alumin, zink, çelik, çelik që nuk ndryshkët dhe metale të tjera, pllaka qeramike, tapë dhe pasqyra.

Fiksim: p.sh. dërrasa skajore, veshje me listela, parmakë dritaresh, pragje, skaje çatish, dërrasa ndërtimi, materiale izoluese, pllaka gipsi, stoli plastike dhe korniza dekorative.

Mbyllje: p.sh. korniza e dritareve (plastike), shkallorë, dërrasa skajore, parmakë dritaresh, pragje, dhe pllaka gipsi. Gjithashtu i përshtatshëm për mbyllje të çarjeve në mure dhe tavane.

Karakteristikat

• Ngjitje shumë e lartë fillestare me forcë finale të shpejtë.
• Përgjithmonë elastik.
• Për aplikime të brendshme dhe të jashtme
• Ngjyroset (para testimit), kapacitet i mirë i mbushjes, rezistent në temperatura nga -40 ° C deri + 100 ° C UV, rezistent ndaj ujit motit 100% ngjitës (pa tkurrje)
• Ngjitje e shkëlqyer pa parashtresë, pa acid, pa erë, me pipezë ri-mbyllëse

Përdorimi

Përgatitja
 
Kushtet e punës: Të përdorët vetëm në temperatura midis + 5 ° C dhe + 40 ° C.
Veglat: Përdorimi i revoles me silikon për të trajtuar fishek.

 

Aplikimi

Përdoret për: Ngjitje në pika: rreth 5-8 m² / kg. Ngjitja në linja: 8-15 m për 1 fishek (varësisht nga diametri i pipëzës së prerë).
Udhëzime për përdorim: ngjitja dhe fiksimi: Aplikoni ngjitës në linja ose pika (çdo 10-40 cm), plus gjithmonë në qoshe dhe përgjatë skajeve të materialit të dërrasës. Fikso materialin në vendin e duhur brenda 10 minutave dhe shtypni ose e goditni lehtë me një çekiç gome. Nëse është e nevojshme, të sigurohen dhe përforcohen materialet e rënda për 4 orë. Mund të trajtohet pas 30 minutave: lidhja do të jetë mjaft e fortë për t’u transportuar ose t’i nënshtrohet një ngarkimi të lehtë. Forca maksimale përfundimtare e ngjitjes është arritur pas 4 orëve, varësisht prej substratit  dhe kushteve të punës.
Ngjitja: Aplikoni ngjitësin poshtë në pjesën e poshtme të ngjitjes dhe mjetit brenda 10 minutave me thikë të lagësht (ujë sapuni pa limon), lëmues silikoni ose gisht. Lidhjet vertikale i ktheni nga poshtë lartë. Sipërfaqja  teret pas rreth 15 minutave ndërsa teret tërësisht pas disa ditësh (varësisht prej trashësisë së shtresës).
Njollat/mbetjet: Përdorni spirit të bardhë për të pastruar veglat dhe për të hequr njollat e freskëta. Ngjitësi i mbetur i terur mund të largohet vetëm mekanikisht.
Vërejtje: Koha e përmendur e tharjes bazohet ne ngjitjen e të paktën një materiali poroz dhe një shtrese ngjitësi me trashësi përafërsisht 1 mm. Kur lidhen dy materiale jo-poroz ose kur trashësia e shtresës së ngjitësit është më shumë se 1 mm, tharja do të jetë më e gjatë.

Koha e terjes

Për informacion të detajuar në lidhje me kohën e terjes, shih dokumentacionin teknik.