Montagekit® super i fortë


Montagekit® super i fortë

Fishek 350g

 
Super i fortë, mbushje dhe ngjitës universal i ndërtimit, me bazë gome. Për mgjitje të lehtë dhe në mënyrë solide të të gjitha llojeve të materialeve. Nuk ka nevojë më për gozhda dhe vida.

 

Fusha e aplikimit

Ideal për ngjitje ekstra të fortë e të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit të tilla si druri, guri, metali dhe të shumta sintetike praktikisht për çdo sipërfaqe prej guri, betoni, druri, metali, sintetike, llaçi, pllakë gipsi, etj. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm . Gjithashtu të përshtatshme për të formuar dy materiale jo-poroze dhe montimin e materialeve nën tension. I shkëlqyer për të montuar p.sh. kornizë druri, dërrasa anësore, pragje, parmakë dritaresh, dërrasa ndërtimi, veshje me dërrasa, listela, pjesë druri, ulluqet për kabllo, pllaka me emra, numrat e shtëpive, dërrasa panel muri, panele, pragjet, pllaka qeramike, grepa për varje, priza, kuti shpërndarëse.

Karakteristikat

• Forcë të lartë finale të ngjitjes
• Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
• I lehtë për të aplikuar
• Mbush vrimat
• I përshtatshëm për materialet nën tendosje
• I përshtatshëm për 2 materialet jo-poroz
• Elastik përgjithmonë
• Universal
• I përshtatshëm për sipërfaqe jo të rrafshta
• Mund të përshtatet
• Rezistent ndaj ujit
• Rezistent ndaj temperaturës
• Me kapak ri-mbyllës

Përdorimi

Përgatitja

Kushtet e punës: Mos e përdorni në temperatura nën + 5 °C.

Veglat: Përdorni revolen me silikon (p.sh. Revole Bison Power) me fishek. Një çekiç gome mund të përdoret për ngjeshje të lehtë.

Aplikimi
Përdoret për: Dërrasa dhe panele për mbulimin e mureve: rreth 5-8 m² / kg varësisht prej peshës së materialit. Listela, skajet (llajsnet) e dërrasave dhe kornizat prej druri: rreth 4-6 m² / kg për ngjitje në sipërfaqe.
Përgatitja e produktit: Para përdorimit, hapet fisheku duke e prerë majën nga jashtë me një thikë të mprehtë. Bashkëngjit pipëzën në fishek dhe të prehet pjerrtas (të hapet të paktën Ø 5 mm).
Udhëzimet për përdorim: Aplikoni ngjitës në mënyrë të barabartë në pika apo vija çdo 20-40 cm, në varësi të peshës së materialit. Gjithmonë aplikoni ngjitës në qoshe dhe përgjatë skajeve. Bashkoni pjesët menjëherë me një lëvizje rrëshqitjeje dhe shtypni apo me goditje të lehtë në mënyrë të vendosur. Rregullimet ende mund të bëhen. Në rast se kemi materiale nën presion ose dy materiale jo-poroz, të aplikohet ‘Metoda e Fuqisë Lidhëse, fiksoni materiale, shtypni dhe e tërhiqni menjëherë. Le të thahet për 5 minuta, të fiksohet në të njëjtin vend dhe të shtypet apo me goditje të lehtë në mënyrë të vendosur. Rregullimet nuk mund të bëhen. Nëse është e nevojshme, siguroni ose mbështesni materiale të rënda.
Njollat/mbetjet: Hiq njollat e freskëta me Hollues për bizon Kit®. Njollat e thata të ngjitësit mund të largohen vetëm mekanikisht ose me largues boje (testi i parë).
Këshilla: Përdorimi Bison Poly Max® për ngjitjen e gurit natyror.

Koha e terjes

Për informacion të detajuar në lidhje me kohën e tharjes, shih dokumentacionin teknik.