Super ngjitës i lëngshëm


6305581 BS Super Glue Liquid card 3g

Super ngjitës i lëngshëm

Tubë 3 g

 
Super ngjitës super i fortë, shumë i shpejtë, universal super ngjitës.

 
Fusha e aplikimit
Ngjitë materiale të ndryshme, të tilla si shumë sintetike, metal, gome, porcelan, dru dhe tapë.

Karakteristikat

• Super i fortë
• Shumë i shpejtë

Përdorimi

Përgatitja
 
Kushtet e punës: Mos e përdorni në temperatura nën + 10 ° C.
Trajtimi paraprak: largim yndyre me aceton ose bizon hollues. Sipërfaqet që reagojnë në acid (të tilla si alumini) të trajtohen fillimisht me amoniak holluar, pastaj e shpërlani me ujë dhe e fshini që të teret. I rrafshoni pak sipërfaqet metalike.
Veglat: Punoni direkt nga tuba, duke përdorur pipëzën shumë të mirë të shpërndarësit.
 
Aplikimi

Përdoret për: Një pikë mbulon përafërsisht. 2 cm ² të sipërfaqes që ka për t’u ngjitur.
Trajtimi i paketimit: Aktivizoni tubën duke u kthyer kapakun. Mos e shtypni tubin kur e shponi. Mos e hapni me gërshërë ose thikë. E përdredhni kapakun e bardhë në tubin e hapur.
Udhëzimet për përdorim: Aplikoni ngjitës sa më  hollë të jetë e mundur (më pak se një pikë) në njërën anë (shumë ngjitës e ngadalëson procesin e tharjes në mënyrë të konsiderueshme!). Pipëza duhet të prekë sipërfaqen duke qitur ngjitësin. Menjëherë bashkohen pjesët dhe shtypni për një kohë të shkurtër (10-60 sekonda) për të lejuar ngjitësin që të përhapet në mënyrë të barabartë mbi sipërfaqe. Mjafton të shtypet me dorë. Lidhja mund të përforcohet nëse qiten disa pika shtesë. Pas ngjitjes së metalit, koha e tharjes mund të shkurtohet nëse përpara se të bashkohen t’i lëmë pak në ajër në sipërfaqen ku ngjitësi është aplikuar. Pas përdorimit, e pastroni pipëzën me një leckë të thatë dhe e mbyllni tubin me kapak të zi. Ekspozoni ngjitësin në ajër sa më pak të jetë e mundur.
Njollat/mbetjet: Fshini ngjitësin e tepërt menjëherë me një leckë të thatë. Pas tharjes ngjitësi i mbetur është shumë e vështirë për t’u hequr. Acetoni do të shpërndajë ngjitësin (por shumë ngadalë).
Vërejtje: Kujdes: Super ngjitësi përmban cyanoacrylate. Rrezik: ngjet lëkurën dhe qepallat brenda sekondave. Mbajeni larg fëmijëve. Në rast të kontaktit me lëkurën, mos u përpiqni për të hequr ngjitësin me forcë. Në raste të tilla, lëkura nuk e përballon automatikisht ngjitësin. Pastaj lani lëkurën me ujë. Në rast të kontaktit me sy, i mbani qepallat hapur, menjëherë shpëlarje me ujë dhe kërkoni kujdes mjekësor. Gishtat e ngjitur i ndani duke i futur lehtë në ujë dhe duke e rrotulluar lapsin mes tyre.

 
Koha e terjes

Për informacion të detajuar në lidhje me kohën e terjes, shih dokumentacionin teknik.