Bison Tix®


Bison Tix®

Tubë 100 ml

 
Super i fortë, universal, ngjitës i lëngshëm kontakti në formë xheli: lyhet lehtë, nuk pikon, nuk fijoset.

 
Fusha e aplikimit
Ngjitë dërrasat plastike panel (si Formica®), rimeso (furnir), dërrasë e fortë (lesonit), skaje plastike, gome, lëkure, linoleum, tapë, tekstile apo polieter shkumë për veten, si dhe për dru, shpërpllakë, beton dhe metal. I shkëlqyer për ngjitjen e skajeve të shkallëve, mbulim dyshemeje ose tepih shkallësh, maje të mobileve ose tapiceri, ndër të tjera. Gjithashtu për riparimin e këpucëve, çantave, lodrave dhe tepihëve, ose për të bërë punë (hobi) artizanale.

Karakteristikat

• Lyhet lehtë
• Nuk pikon
• Nuk ka fije
• Ngjitet menjëherë
• Super i fortë
• I përshtatshëm për materialet nën tendosje
• Universal
• Rezistent ndaj lagështisë dhe acarit

Përdorimi

Përgatitja
 
Kushtet e punës: Të përdoret vetëm në temperatura midis 15 ° C dhe 25 ° C dhe para lagështisë relative të ajrit nën 65%. Për të shmangur ashpërsinë për shkak të kondensimit, temperatura e ngjitjes dhe e materialeve të ngjitura duhet të jetë të paktën e barabartë me temperaturën e ambientit, preferohet ndërmjet 18 ° C dhe 20 ° C. Asnjëherë mos e ekspozo sipërfaqen me ngjitës në rrymë ajri.

 
Trajtimi paraprak: Materialet që kanë për t’u ngjitur duhet të jetë të thara dhe të pastra nga yndyrat dhe pluhuri. Sipërfaqet duhet të jenë të mirë montuara. Për një rezultat optimal, së pari largoni yndyrën me hollues për Bizon Kit®.

 
Aplikimi
Të përdoret: 2-2,5 m² për litër, të qitet në të dyja anët, në varësi të natyrës së materialeve që kanë për t’u ngjitur.