Metal Lock


Metal Lock

Shishe  10 ml

 
Komponent ngjitës i lëngshëm për të gjitha llojet e  bulonave dhe dadove metalike dhe vida.

 
Fusha e aplikimit
Ngjitë të gjitha llojet e vidave metalike të cilat duhet të jenë në gjendje për t’u zhvidhosur më vonë. Mbyll vidhat dhe mbron ato nga ndryshku.

Karakteristikat

• Rezistent ndaj dridhjeve dhe vibrimit

Përdorimi

Përgatitja
 
Kushtet e punës: Mos e përdorni në temperatura nën + 10 ° C
Trajtimi paraprak: Pjesët që duhet ngjitur duhet të jenë  të thata dhe pa pluhur dhe vaj. Largoni yndyrën me hollues për bizon Kit ose aceton. Hiqni çdo ndryshk paraprakisht me një furçë teli ose të ngjashme.

 
Aplikimi

Udhëzimet për përdorim: Aplikoni bizon Metal Lock në vidha dhe montoni. Bison Metal Lock gjithashtu punon si një lubrifikant. Pas montimit, mos lëvizni pjesët.
Njollat/mbetjet: Hiq njollat e freskëta menjëherë me aceton. Hiq ngjitësin e terur me një thikë të mprehtë.
Vërejtje: Bison Metal Lock është një ngjitës anaerob. Kjo do të thotë se produkti terët në kombinim me metal dhe në mungesë të oksigjenit. Prandaj, ngjitësi jashtë lidhjes nuk do të terër, për shkak të pranisë së oksigjenit.

 
Koha e terjes

Për informacion të detajuar në lidhje me kohën e terjes, shih dokumentacionin teknik.